Bệnh Giang Mai

Bệnh giang mai được gây ra bởi xoắn khuẩn giang mai Treponema pallidum. Điều trị giang mai đòi hỏi một quá trình rất lâu và phải có sự hợp tác từ phía bệnh nhân.