Bệnh Trĩ

Bệnh trĩ có di truyền không? 0

Bệnh trĩ có di truyền không?

Có các trường hợp nhiều người trong một gia đình cùng mắc bệnh trĩ nên khiến người bệnh nghĩ rằng bệnh trĩ là bệnh di truyền. Vậy, bệnh trĩ có di truyền không? Để...