Vá Màng Trinh

Vá màng trinh một trong những tiến bộ y khoa với mục đích giảm bớt tổn thương cho người phụ nữa và lấy lại sự tự tin trong đời sống cũng như chuyện tình cảm.