Kinh Nguyệt Không Đều

Kinh nguyệt không đều một trong những hiện tượng rối loạn kinh nguyệt, kinh nguyệt không đều trong một thời gian dài biểu hiện của một số bệnh phụ khoa.