Bệnh Tuyến Tiền Liệt

Tuyến tiền liệt nằm trong hệ sinh sản nam giới. Các bệnh tuyến tiền liệt gồm có viêm tuyến tiền liệt, u xơ tuyến tiền liệt hay ung thư tuyến tiền liệt…